A wokshophoz kapcsolódóan lehetőség van mintaalkalmazások és esettanulmányok beküldésére és publikálására. A „Minta crowdsourcind alkalmazás” leírását a Compet-Terra Kft. küldte be.A mintaalkalmazás böngészésére itt van lehetőség: Minta crowdsourcing alkalmazás

 

Minta crowdsourcing alakalmazás

 

Számos területen alapvető probléma a különböző csapadékesemények után keletkező többletvíz. Ez a jelenség főleg a mezőgazdasággal foglalkozó embereket érinti érzékenyen, de az egyéb hatásai itt nem állnak meg. Többek között az időszakonként járhatatlanná váló utak még szélesebb rétegre kihatnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt a problémát hatékonyan lehet kezelni a meglévő árokrendszerek (csapadékvíz elvezető, szikkasztó, stb.) karbantartásával, valamint új árkok létesítésével. Nem csak az árkok megléte, de jelenlegi állapotuk is jelentősen befolyásolja a hatékonyságot. Sajnálatos módon azonban nem áll rendelkezésre olyan egységes adatbázis, ami tartalmazza a különböző típusú árkok térbeli elhelyezkedését, a pillanatnyi állapotukról pedig még kevesebb információ érhető el az emberek széles tömegének. A probléma egyik lehetséges megoldása lehetne az, ha az érintettek naprakész információval rendelkeznének a fennálló veszélyekről mind minőségi, mind pedig mennyiségi értelemben. Ehhez térinformatikai úton segítség adható.

Az elkészítendő web alapú alkalmazás célja, hogy a crowdsourcing eszközrendszerével bevonja egy terület érintett lakosságát egy hidrológiai elemzésbe. Hidrológiai elemzésen jelen esetben azt értjük, hogy különböző csapadékesemények és a befolyásoló tényezők különböző értékei alapján vizualizáljuk a víz által valószínűsíthetően veszélyeztetett területeket. Célnak tekintjük azt is, hogy a keletkezett információ könnyen értelmezhető legyen mindenki számára.

Ezen elemzés egyik alappillére, hogy rendelkezésre álljon egy naprakész adatbázis az árokrendszer elhelyezkedéséről, paramétereinek értékéről, valamint jelenlegi állapotáról. Elképzelésünk szerint a crowdsourcing, mint eszköz jelentős segítséget nyújthat ebben a következő módon:

  • A felhasználók szabadon használhatják az alkalmazást
  • Az érintett felhasználó
    • berajzolhatja az árkok helyzetét
    • a jelenlegi állapot szerint módosíthatja a meglévő árokrendszert
    • az elemzés szempontjából fontos paramétereknek értéket adhat
  • A felhasználók által létrehozott és kezelt adatbázis alapján lefuttatott elemzést bárki meg is tekintheti

Az elemzéshez előre definiált meteorológiai események tartoznak, amik magukba foglalják a leggyakrabban, a valóságban is előforduló intenzitású, hosszúságú és mennyiségű esőzéseket.

A felhasználó így információt kap arról, hogy különböző csapadékesemények hatására a meglévő árokrendszer adottságai alapján milyen hatásra számíthat. Ezen túlmenően lehetősége nyílik annak tanulmányozására is, hogy az árokrendszer tulajdonságainak módosítása (pl. kotrás), valamint a rendszer kibővítése (pl. új csapadékelvezető vagy szikkasztó árok létesítése) potenciálisan milyen hatást eredményezhet. Ezen információ birtokában a területek víz elleni védelme hatékonyabban elvégezhető.

Alkalmazás architektúra (vázlat)

Az alkalmazás nyílt forráskódú eszközökkel valósul meg.

Kliens oldal:

A kliens oldal feladata a térképi adatok vizualizálása, az adatrétegeken eszközölt szerkesztés végrehajtása, kérések küldése a szerver oldalnak, valamint az érkezett válasz értelmezése, valamint az annak megfelelő folyamat végrehajtása.

A klienshez felhasznált eszközök: OpenLayers, JavaScript, php, HTML. Az elemzéshez szükséges kéréseket WPS protokollon keresztül küldi el, és a válasz is ezen érkezik.

Szerver oldal:

A szerver oldal feladata a térképi adatok szolgáltatása, a beérkező kérések továbbítása a GRASS-nak, az elemzés elvégzése, valamint WPS protokoll szerint válasz küldése.

Térképi adatok szolgáltatása: GeoServer

Apache Tomcat servlet engine az 52 North WPS kiterjesztésével + wps-grass-bridge

Modellező szoftver: GRASS 7.0